Historie

hist.jpg

Har du tænkt på, at fortiden hele tiden forandrer sig?

Mange tror måske, at faget historie beskæftiger sig med fortiden, men det gør det i sin essens ikke. Historie handler om nutiden, fordi faget altid er en fortolkning af begivenheder i fortiden forstået på nutidens betingelser, som pr. definition er de eneste, vi kender.

Deri blot antydningsvist være skitseret nogle principielle problemstillinger ved kurset - problemstillinger vi kommer ind på i undervisningen.

Emnerne i foråret inkluderer bl.a. Sri Lanka, Romerriget, Sydamerikanske højkulturer, Chile, Tower og Iran.

dof