Kreative multimedie

Kreativ multimedie.jpg

På dette fag er videoproduktion udgangspunktet. Det indebærer at arbejde med, lyssætning, komposition, videokameraets funktioner, redigering, lyd, fortællerteknik og sidst men ikke mindst tips og tricks til den kreative proces.

Der vil også være mulighed for at arbejde med andre medier i undervisningen, grafisk design, podcasts etc. hvis du ønsker det.

Undervisningen vil være en blanding af bundne og frie opgaver som vi løser enten individuelt eller i fællesskab.


Målet for deltageren:
Personlig og faglig udvikling gennem samarbejde med andre deltagere. Deltagerne afslutter semesteret med fremvisning af egne og/eller fælles produktion(er) for skolen.


Målet for faglighed:
Deltageren skal kunne anvende de givne værktøjer til at ideudvikle, planlægge og fremstille en produktion af mindre omfang.

dof