Naturfag

naturfag.jpg

Mennesket er en del af naturen: Vi lever af den, bruger dens ressourcer og vi nyder den rekreativt.

Kurset giver en teoretisk og praktisk indgang til en forståelse af naturen. Hvad er fotosyntese, population, biotop og etologi?

Naturfilosofiske debatter om, hvad natur er og ikke er. Mulighed for hands-on erfaring med årets gang i naturen, økologi, og miljøets mange ofte modsatrettede interessenter.

dof