Kulturhus 3.0

cafe.png

Kulturhuset tilbyder foruden folkeoplysning en række aktiviteter, der så at sige ligger udenfor undervisningen.

Kulturhus 3.0 er en meget vigtig del af Lille Skole for Voksne, da det typisk er gennem dette, at de sociale bånd mellem deltagerne knyttes på tværs af kurserne - det er her, man møder nye mennesker og venskaber grundlægges.

Kulturhus 3.0 tilbyder en række aktiviteter, som typisk ligger om eftermiddagen, aftenerne, i weekenderne eller i ferierne. Via menuen kan du klikke dig rundt i nogle af tilbuddene, eller du kan orientere dig nærmere ved opslag.

Til venstre kan du se, hvad der aktuelt er på programmet.

(Bemærk at denne hjemmeside er under opbygning, og at bl.a. alle tiltagene i Kulturhuset ikke pt. er fuldt beskrevne - med andre ord er det en god idé løbende at frekventere denne side for at se det fulde billede :))

dof