Dansk

Undervisningen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, ønsker og mål.

Der arbejdes såvel skriftligt som mundtligt med opgaver inden for grammatik og retskrivning samt analyse og fortolkning af tekster i alle genrer.  – Du har med andre ord mulighed for at genopfriske og/eller opgradere dine færdigheder, som vil gøre dig mere sikker i dansk f.eks. med henblik på at lære fremmedsprog, eller hvis du f.eks. ønsker at fortsætte på VUC.

Faget kan i øvrigt forberede dig på at gå op som privatist på VUC.  

Underviser: Pia Bache Mikkelsen