Psykologi

Undervisningens formål er at give deltageren en bred viden om forskellige psykologiske teorier med mulighed for at få større forståelse af sig selv og ens omverden.

Der undervises i udviklingsteori og personlig udvikling.

Desuden arbejder vi med teorier om empati, relationer, tilknytning, lykke, neuropsykologi og stress.

Emnerne inkluderer bl.a. teorier om Metakognitiv terapi, samfundsrelaterede diagnoser, angst - filosofisk og psykologisk, udviklingspsykologi, kognitiv terapi, relationer, kognitiv psykologi, fri vilje, drømme og multitasking.

Underviser: Erik Lange