Skolens fulde navn er SIND-Lille Skole for Voksne, hvoraf også fremgår, at skolen for år tilbage er grundlagt i regi af Landsforeningen Sind (link)

SINDs vision er et samfund, hvor alle respekterer, at de fundamentale menneskerettigheder og de internationale rettigheder for handicappede også gælder for sindslidende. I dette samfund vægtes menneskets personlige værdighed og værdi højere end teknologiske og økonomiske hensyn, og fællesskabet anerkendes som en forudsætning for menneskets fortsatte udvikling.

 

Lille Skole for Voksne er også medlem af Dansk Oplysnings Forbund (link)

Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik. DOF's landsorganisation omfatter omkring 250 aftenskoleforeninger samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark.


Bestyrelse (valgt februar 2024):
Niels Selck, Lotte Poulsen, Helle Puck, Erik Lange og Torben Petersen.