Kreativ skrivning

Vi arbejder ud fra musik, billeder, genstande, ture i det fri og andres tekster - både digte og noveller – for at skabe vores egne tekster.

Vi fordyber os i de mange måder ord og sætninger kan forstås og bruges på, og der skrives både alvorsfulde tekster, hvor noget er på spil, men også muntre tekster, der vækker latter.

At arbejde med vores sprog skaber en øget opmærksomhed på dets mange nuancer og dermed også en måske større opmærksomhed på, hvordan vi udtrykker os, hvilken effekt ordene kan have på os – og andre.

Underviser: Pia Bache Mikkelsen